Reference:

Flauenskjold Varmeværk

Bygherrerådgivning: 1,3 MW luft til vand varmepumpe og ombygning af solvarmeanlæg.
Årstal:
2023
Branche:
Energiforsyning
Kunde:
Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a.
Ydelser:
Projektudvikling, Myndighedsbehandling, Udbudsproces & Entreprisetilsyn
Specialer:
Lønsomhedsberegning, projektforslag, licitation, byggetilsyn, afleveringsforretning, nettilslutning

Flauenskjold varmeværk stod overfor spørgsmålet om opførelsen af en ny varmepumpe på deres fjernvarmeværk ville være den bedste løsning. 

Hos Hylling Energi & Projekt bidrog vi med kompetencer til at løse alt fra projektudvikling, og dermed beregning af et solidt beslutningsgrundlag, tilskudsansøgning til varmepumpepuljen, projektforslag, støjforhold samtvarmebalance og nettilslutning. Endelig gennemførte vi licitationen og kontrahering mellem totalentreprenør og varmeværk.

Ved at placere varmepumpen uden for beboelsesområdet kunne støjgenerne effektivt reduceres til det tilladelige, og med en løsning der forbandt varmepumpen til den eksisterende transmissionsledning, kunne varmepumpen kobles sammen med det eksisterende varmeværk med en beliggenhed i byen og solfangeranlægget med sin beliggenhed i udkanten af byen.

Denne tilkobling lykkedes, fordi den eksisterende solvarmeteknik blev flyttet fra sin oprindelige lokation på varmeværket til et nyt teknikhus, således denne var placeret sammen med solfangerne.Nettilslutningen skete via en ny transformatorkiosk. 

Men hvorfor overhovedet koble en varmepumpe til sit fjernvarmeværk? 🌿 
Fordi varmepumper effektivt udnytter energi fra vedvarende kilder når elprisen er lav, hvilket ikke kun gavner fjernvarmeproduktionen, men også aktivt bidrager til den nødvendige grønne omstilling af vores energisystem.

Erfaringen fra første års drift af værket med luft til vand varmepumpen er, at den er driftsstabil og har bidraget til en væsentlig reduceret varmepris i 2022 til trods for at referencen er naturgasbaseret kraftvarme med solvarmeanlæg og en lav gaspris.


Søger du viden?

- Brug vores videnbank

Karriere

Hylling Energi & Projekt - Om Os

Aktuelt

Rådgivning hos Hylling Energi & Projekt

referencer

Dronebillede over Ikast Fjernvarme
Tilbage til top
chevron-upchevron-downchevron-leftarrow-right