Pris og betingelser

Vi har ydet rådgivning i hele Danmark
Få indsigt i vores prissætning og øvrige betingelser nedenfor
Priser
Salg og leverance
Priser er pr. d. 01-01-2024
Timepris v. rådgivnings- og konsulentydelser: 1.060,00 kr./time
Juridisk bistand inden for udbuds- og entrepriseret: 1.450,00 kr./time
Timepris ved transport: 679,00 kr./time
Kørsel: 3,99 kr./km.


Priser er pr. d. 01-01-2023
Timepris v. rådgivnings- og konsulentydelser: 1.025,00 kr./time
Juridisk bistand inden for udbuds- og entrepriseret: 1.450,00 kr./time
Timepris ved transport: 659,00 kr./time
Kørsel: 3,93 kr./km.

Der ydes fast 12% rabat ved rådgiveraftale eller ved aftaler der indebærer mere end 30 timer pr. uge i min. 3 - på hinanden følgende måneder.
Overordnede salgs og leveringsbetingelser:
• ABR Forenklet eller ABR18
• Alle møder afholdes på en af kunden anvist lokalitet eller online
• Afregning af timepriser er pr. påbegyndt 30 min.
• Transport med andre transportmidler end bil er pr. faktura +10%.
• Fakturering sker månedsvis bagud med 14 dages betaling fra fakturadato
Tilbage til top
chevron-upchevron-downchevron-left