Industri

Vi skaber overblik over miljøkrav 
Og hjælper med at finde frem til den mest optimale energiløsning

Reduktion af miljøpåvirkning

Vi skaber overblik og hjælper jer i mål

Bæredygtighed og miljømæssige hensyn er blevet en hjørnesten både politisk og erhvervsmæssigt. Her spiller Hylling Energi & Projekt en afgørende rolle som en dedikeret rådgiver og løsningsudbyder for industrien, som står over for udfordringer med at opfylde miljøkrav, kædekrav og omlægning til mere bæredygtige energikilder. Ét er eksempelvis ESG-rapporteringer - men hvordan når man sine mål? 

Vores team af specialister med ekspertise indenfor energi og forsyning, hjælper med at sikre, at dit energiprojekt overholder miljølovgivning og anden relevant lovgivning. Vi har mange års erfaring med at samarbejde med virksomheder i industrien og hjælpe dem med at navigere i de komplekse miljøkrav og samtidig udvikle løsninger, der opfylder disse krav. Det gør vi ved at udføre risikovurderinger, feasibility-studier samt skabe et overblik over processen for at nå i mål med dit projekt. 

Vi hjælper virksomheder med at reducere deres miljøpåvirkning og samtidig effektivt styre deres energiomkostninger. Vores analytiske tilgang hjælper dem med at optimere processer, minimere energispild og forbedre deres bæredygtighedsprofil samtidig med, at vi hele tiden har øje for økonomi og rentabilitet.

Rådgivning i 4 faser

- hvor i processen er du?

projektudvikling
Fase 1
myndighedsproces
fase 2
udbudsproces
fase 3
entreprisetilsyn
fase 4

Projektudvikling

I en verden hvor energisektoren er i konstant forandring, og hvor lovgivningen stiller nye krav til, hvordan energiselskaber skal imødekomme den grønne omstilling, står vi klar til at hjælpe med planlægning, design, implementering og evaluering af projekter for at opnå de mål, der er blevet sat.
Lær mere om projektudvikling

Myndighedsproces

Vi kan varetage alt fra udarbejdelse af projektforslag, miljøvurderinger samt alle nødvendige orienteringer til myndighederne herunder, også ved ændringer i lokalplaner. Desuden holder vi vores kunder orienterede omkring byggelovgivningen og hjælper med at navigere gennem hele processen. Lad os klare den tidskrævende myndighedsproces for jer, så I kan fokusere på jeres kerneaktiviteter.
Lær mere om myndighedsproces

Udbudsprocessen

Vores mål er at gøre udbudsprocessen så effektiv som muligt. Vores team af bygherrerådgivere er specialiserede i at håndtere alle dele af udbudsprocessen; fra udarbejdelse af selve udbudsmaterialet til kontrahering mellem bygherre og entreprenører. Vi tilbyder derfor at håndtere markedsdialogen, prækvalifikation af potentielle entreprenører, gennemførelse af licitationer og evaluering af indkomne tilbud samt forhandlinger, med det formål at sikre den bedste løsning til projektet.
Lær mere om udbudsprocessen

Entreprisetilsyn

Vi tilbyder komplet rådgivning og støtte i den udførende fase af projektet, og vi kan være med hele vejen fra koncept til implementering. Vi deltager aktivt i byggemøder, udfører grundigt fag- og byggetilsyn samt udfører de nødvendige kontroller for at sikre, at entreprisen udføres i overensstemmelse med krav til specifikationer og kvalitetsstandarder. Vi tager ligeledes del i godkendelsen af afleveringskriterierne og involverer os også i 1-, 2- og 5-års gennemgangen af projektet.
Lær mere om entreprisetilsyn

Referencer indenfor industri

-  Uvildig rådgivning & bæredygtige løsninger

Søger du viden?

- Brug vores videnbank

Karriere

Hylling Energi & Projekt - Om Os

Aktuelt

Rådgivning hos Hylling Energi & Projekt

referencer

Dronebillede over Ikast Fjernvarme
Tilbage til top
chevron-upchevron-downchevron-leftarrow-right