Energiforsyning

Specialister i energi- og varmeforsyning
Kompetent rådgivning i en verden i konstant forandring

Viden om teknik og lovgivning

Vi hjælper dig med at navigere i en branche i konstant forandring

Energiforsyningen er en hjørnesten i ethvert moderne samfund og dermed også i samfundsøkonomien. Vi er her for at yde rådgivning og projektering indenfor energisektoren samt el- og varmeforsyning. Her har vi solide tekniske kompetencer og referencer, samt overblik over nødvendig drifts- og investeringsøkonomi. Vi er specialiseret i samarbejdet mellem netselskaber, forbrugere og energiudviklere. Derfor kan vi hjælpe uanset om jeres energianlæg producerer eller forbruger elektricitet, ligesom vi projekterer udvikling af transformatorstationer og ledningsanlæg.

Derfor er en af vores fornemste opgaver at holde os ajourførte med lovgivningen indenfor energiforsyningen og rådgive vores kunder omkring dens betydning for jer. 

Rådgivning i 4 faser

- hvor i processen er du?

projektudvikling
Fase 1
myndighedsproces
fase 2
udbudsproces
fase 3
entreprisetilsyn
fase 4

Projektudvikling

I en verden hvor energisektoren er i konstant forandring, og hvor lovgivningen stiller nye krav til, hvordan energiselskaber skal imødekomme den grønne omstilling, står vi klar til at hjælpe med planlægning, design, implementering og evaluering af projekter for at opnå de mål, der er blevet sat.
Lær mere om projektudvikling

Myndighedsproces

Vi kan varetage alt fra udarbejdelse af projektforslag, miljøvurderinger samt alle nødvendige orienteringer til myndighederne herunder, også ved ændringer i lokalplaner. Desuden holder vi vores kunder orienterede omkring byggelovgivningen og hjælper med at navigere gennem hele processen. Lad os klare den tidskrævende myndighedsproces for jer, så I kan fokusere på jeres kerneaktiviteter.
Lær mere om myndighedsproces

Udbudsprocessen

Vores mål er at gøre udbudsprocessen så effektiv som muligt. Vores team af bygherrerådgivere er specialiserede i at håndtere alle dele af udbudsprocessen; fra udarbejdelse af selve udbudsmaterialet til kontrahering mellem bygherre og entreprenører. Vi tilbyder derfor at håndtere markedsdialogen, prækvalifikation af potentielle entreprenører, gennemførelse af licitationer og evaluering af indkomne tilbud samt forhandlinger, med det formål at sikre den bedste løsning til projektet.
Lær mere om udbudsprocessen

Entreprisetilsyn

Vi tilbyder komplet rådgivning og støtte i den udførende fase af projektet, og vi kan være med hele vejen fra koncept til implementering. Vi deltager aktivt i byggemøder, udfører grundigt fag- og byggetilsyn samt udfører de nødvendige kontroller for at sikre, at entreprisen udføres i overensstemmelse med krav til specifikationer og kvalitetsstandarder. Vi tager ligeledes del i godkendelsen af afleveringskriterierne og involverer os også i 1-, 2- og 5-års gennemgangen af projektet.
Lær mere om entreprisetilsyn

Referencer indenfor energiforsyning

- Uvildig rådgivning & bæredygtige løsninger

Søger du viden?

- Brug vores videnbank

Karriere

Hylling Energi & Projekt - Om Os

Aktuelt

Rådgivning hos Hylling Energi & Projekt

referencer

Dronebillede over Ikast Fjernvarme
Tilbage til top
chevron-upchevron-downchevron-leftarrow-right