Om Hylling Energi & Projekt

Vi udfører rådgivning og konsulentydelser ud fra et indgående kendskab til fjernvarmebranchens vilkår. Der arbejdes ud fra en bred og mangeårig erfaring med de forskellige produktions- og fjernvarmeanlæg.

Som rådgiver vægter vi sparringen og den faglige kompetence højest, således at beslutningstagere på varmeværket har det bedst mulige grundlag i enhver henseende.