Nyheder:

Gasmotorer yder fleksibilitet til det danske elnet 

En hurtigregulerende reserve

Hos landets decentrale kraftvarmevarmeværker er produktionen altid tæt forbundet med elnettet uanset om det er kraftvarmeproduktion eller elforbrug til varmepumpe eller elkedel. Når der mangler strøm i systemet, har værkerne gasmotorer, der kan producere til nettet – og når der er for meget el i nettet, som følge af energi fra vind og sol, har værkerne typisk et el forbrugende anlæg, elkedel eller varmepumpe, der kan fortrænge dette.  

Derfor er decentrale kraftvarmeværker helt afgørende for elektrificeringen af samfundet med den fleksibilitet for elforsyningssikkerheden som de bidrager med. Og sådan som systemet er i dag, har gasmotorerne en helt central rolle som hurtigregulerende reserve, hvis der mangler strøm i nettet.  

Fordi på de kolde dage, hvor vinden ikke blæser, solen ikke skinner, og nabolandene ikke har tilstrækkelig ekstra kapacitet, er strømmen nødt til at komme fra en gasdrevet produktion, og her slår gasmotorerne på de decentrale kraftvarmeværker til.   


Denne fleksibilitet og rådighed har stor værdi i sig selv og bør forsat blive ved med at blive belønnet. Også i højere grad end tilfældet er i dag.

Gasmotoren er et vigtigt reguleringsværktøj for systemet, og med mere opgraderet biogas i gasnettet, er gasmotoren også en mindre klimabelastning end tidligere. Derfor er der god grund til at bibeholde de decentrale gasmotorer i vores energisystem, og man kan endda argumentere for, at hver gang, der lukkes en gasmotor i Danmark, så medfører det en lille nedgang i forsyningssikkerheden.

Vedligehold af gasmotorer eller ej?

For kraftvarmeværkerne bliver de store spørgsmål;

  • skal gasmotoranlægget vedligeholdes på kort og lang sigt? ,
  • skal det udskiftes, hvis omkostningerne ved vedligehold synes for store?
  • skal udstødskedlen repareres, når den bliver utæt?
  • skal motorstyringen opgraderes pga. alder?

Disse spørgsmål findes der på nuværende tidspunkt ikke noget klart politisk svar på. Derfor kan de være en god ide at kigge på de muligheder, der foreligger samt få en diskussion ud fra, hvad det er muligt at se i den berømte ”glaskugle”.

Som beslutningstager på et kraftvarmeværk er du velkommen til at kontakte Hylling Energi & Projekt, hvor vi har mange års erfaring med kraftvarmeteknikken, rammevilkårene, samspillet med balanceansvaret, ligesom vi gør os mange tanker om, hvordan energilandskabet former sig i de næste 10-15 år. 


Søger du viden?

- Brug vores videnbank

Karriere

Hylling Energi & Projekt - Om Os

Aktuelt

Rådgivning hos Hylling Energi & Projekt

referencer

Dronebillede over Ikast Fjernvarme
Tilbage til top
chevron-upchevron-downchevron-leftarrow-right