Velkommen til Hylling Energi & Projekt

Vi rådgiver indenfor fjernvarme og kraftvarme – Kompetenceområder:

 • Projektudvikling, beslutningsgrundlag og bygherrerådgivning
 • Udbud og entreprisebeskrivelser
 • Produktionsanlæg; KV-anlæg, varmepumper, solvarme, elkedler, akkutanke
 • Bygning
 • Ledningsanlæg og transmissonsledninger
 • Myndighedsbehandling
 • Nettilslutning af energianlæg

Om Hylling Energi & Projekt

Vi udfører rådgivning og konsulentydelser ud fra et indgående kendskab til fjernvarmebranchens vilkår. Der arbejdes ud fra en bred og mangeårig erfaring med de forskellige produktions- og fjernvarmeanlæg.

Som rådgiver vægter vi sparringen og den faglige kompetence højest, således at beslutningstagere på varmeværket har det bedst mulige grundlag i enhver henseende.

 

Projektledelse

Udførelse af projektledelse, projektstyring eller projektkoordinering for kraftvarmeværker eller for totalleverandører på konsulentbasis.

Konsulentydelserne for kraftvarmeværket eller totalleverandøren kan i den forbindelse variere bredt og således omfatte:

 • Afklaring med myndigheder
 • Styring og koordinering af underleverandører
 • Idriftsæting og kvalitetssikring af leverancen
 • Supplerende assistance i et projektforløb hvor aktiviteterne ”peaker”
 • Udbudsbeskrivelse og indhentning af tilbud

Lad os stå for værkets indledende projektudvikling, projektgennemførelse og idriftsætning, hermed sikres det forventede resultat.