Tekniske forskrifter – Net-tilslutning

Det liberaliserede energimarked har de senere år medført ændrede vilkår for tilslutning af generatoranlæg og givet mulighed for tilslutning af elkedler og varmepumper. Senest er de tekniske forskrifter TF 3.2.3 og 3.2.4 revideret. Resultatet er at bestemmelserne for tilslutning af termiske anlæg, nu kun findes i TF 3.2.3 for anlæg over 11 kW.

Hylling E&P tilbyder at administrere tilslutningen jf. TF 3.2.3, hvilket sikre at der ikke opstår overraskelser i form af manglende egenskaber på det installerede maskineri. Dette gøres ved tidligt i projektfasen at gennemgå forskriften med de relevante leverandører og netselskabet. Processen omfatter bl.a.:

– Bindeled mellem værket, netselskabet, entreprenøren og projektets underleverandører
– Indsamle oplysninger og dokumentation til bilag 1
– Rådgivning til værkets / entreprenørens leverandører
– Afklare tvivlspørgsmål
– Etablering af krævet dataudveksling med Energinet.dk 
    

Elforsyningsselskaber og tilsynsmyndigheder tilbydes håndtering af sagsbehandling ved tilslutning af generatoranlæg, elkedler mv. i det der bestrides særlige kompetencer vedr. TF 3.2.3, TF 3.2.4 samt relevante måleforskrifter.