Nettilslutning

I Hylling Energi & Projekt har vi mange års erfaring med nettilslutning af store maskiner, som fx:

  • Gasmotorer med 400 V og 10, 15 eller 20 kV generatorer
  • Varmepumper på fjernvarmeværker med 400 V og 690 V forsyning
  • Elkedler tilsluttet på 400 V og 10, 15 eller 20 kV

Det liberaliserede energimarked har de senere år medført ændrede vilkår for tilslutning af generatoranlæg og store maskiner. Der kan nettilsluttes på flere måder fx:

  • Almindelige nettilslutning på enten høj eller lav
  • Tilslutning til de faktuelle omkostninger med reduceret netadgang på en eksisterende nettilslutning
  • Eller tilslutning til de faktuelle omkostninger med reduceret netadgang på et af netselskabet anvist tilslutningspunkt

Vi har stor erfaring i at rådgive om den bedste løsning og forestå forhandlinger med netselskabet for opnåelse af den mest økonomiske og hensigtsmæssige tilslutningsmetode.

God rådgivning på dette område kan være givet godt ud, da misforståelser kan have meget store økonomiske konsekvenser.

Hylling E&P tilbyder at rådgive om alle former for nettilslutning til de offentlige elforsyningsnet med henblik på at sikre at der ikke opstår overraskelser i form af manglende egenskaber på det installerede maskineri og manglende interface i tilslutningspunktet. Dette gøres ved tidligt i projektfasen at gennemgå den ønskede tilslutning med de relevante leverandører og netselskabet.