Røggasemissioner, rådgivning

Hylling Energi & Projekt har flere års erfaring med metoder og systemer til røggasrensning på industrielle kraft- og kraft-varmeværker.

Der tilbydes rådgivning vedr. reduktionsmetoder, reduktionspotentiale samt konsekvensberegning af driftsøkonomi og tekniske muligheder. Hvis du som anlægsejer eller driftsansvarlig har spørgsmål til de mulige tekniske løsninger samt de afledte økonomiske effekter er du velkommen til at kontakte Hylling Energi & Projekt.

Spørgsmålene kan være:

– Hvilke reduktionsmetoder findes der?

– Hvilke brændsler kan anvendes?

– Hvad koster en evt. katalysator og hvad er driftsomkostningerne?

– Hvilke konsekvenser har det for driften af min motor, kedel mv?

– Har det konsekvens for udstødsmodtrykket på gasmotorer?

– Og mange flere…   

Har du også spørgsmål hertil så kontakt:

Jens Hylling Kristensen – T: 24 42 21 67 – E: jens@hyllingas.dk