Reducer varmetabet

På mindre fjernvarmeværker med under 200 forbrugere er midlerne, til at undersøge og gennemføre tiltag, der kan optimere værkets drift ofte minimale. Det medfører at værkets benchmark op i mod andre og større værkers drift forringes. Det er en ond cirkel, i det konsekvensen kan være vigende opbakning til værket på grund af de forholdsvis høje varmeudgifter som det medfører.

 

Der er en række tiltag et værk kan foretage mhp. at gennemfører en optimering der reducerer værkets tab og dermed giver besparelser på drift og brændselsindkøb, med det resultat at varmeforbrugerens varmeregning falder eller styrkes over for fremtidige stigninger i brændselspriser.

Jeg tilbyder værkerne en rådgivningsløsning, hvor man kun betaler for rådgivningen, såfremt den fører til et projektforslag som kan betale sig for værket. Dvs. at der kun betales for rådgivningen, hvis den fører til at der kan etableres en løsning med en overskuelig tilbagebetalingstid, som vækets bestyrelse og ledelse finder realistisk set i forhold til værkets nuværende økonomiske situation.

For mere information kontakt: Jens Hylling Kristensen – T: +45 24 42 21 67 – E:jens@hyllingas.dk