Reducer varmetabet

Med brændselsprisernes himmelflugt er det væsentligt at have for øje at en reduktion i varmetabet er en varig løsning, som øger sin værdi når omkostningerne ved at producere varmen stiger.
 
Især på mindre fjernvarmeværker med under 200 forbrugere er midlerne, til at undersøge og gennemføre tiltag, der kan optimere værkets drift ofte minimale. Det medfører at værkets benchmark op i mod andre og større værkers drift forringes. Det er en ond cirkel, i det konsekvensen kan være vigende opbakning til værket på grund af de forholdsvis høje varmeudgifter som det medfører. 

Der er en række tiltag et værk kan foretage med henblik på at gennemføre en optimering der reducerer værkets tab som dermed giver besparelser på drift og brændselsindkøb. Resultatet er at varmeforbrugerens varmeregning falder eller styrkes over for fremtidige stigninger i brændselspriser.

Kontakt Hylling Energi & Projekt for at høre om mulighederne for at der kan etableres en løsning med en overskuelig tilbagebetalingstid, som værkets bestyrelse og ledelse finder realistisk set i forhold til værkets nuværende økonomiske situation.

For mere information kontakt:

Jens Hylling Kristensen – T: +45 24 42 21 67 – E: jens@hyllingas.dk