Pris og levering

Priser pr. 1/1-2023 Alle priser er ekskl. moms

*Timepris, konsulent / rådgivende ingeniør 1.025,00 kr./time
   
Timepris ved transport  659,00 kr./time
Transport i bil 3,93 kr./km

*Der ydes fast 12% rabat ved rådgiveraftale eller ved aftaler der indebærer mere end 30 timer pr. uge i min. 3 på hinanden følgende måneder.

Overordnede salgs og leveringsbetingelser

  • ABR Forenklet eller ABR18
  • Alle møder afholdes på en af kunden anvist lokalitet eller online
  • Afregning af timepriser er pr. påbegyndt 30 min.
  • Transport med andre transportmidler end bil er pr. faktura +10%.
  • Fakturering sker månedsvis bagud med 14 dages betaling fra fakturadato