Pris og levering

Priser pr. 1/1-2021 Alle priser er eksl. moms

*Timepris, konsulent / rådgivende ingeniør 902 kr/time
   
Timepris ved transport  580,80 kr/time
Transport i bil 3,68 kr/km

*Der ydes fast 15% rabat ved rådgiveraftale eller ved aftaler der indebærer mere end 30 timer pr. uge i min. 3 på hinanden følgende måneder.

Overordnede salgs og leveringsbetingelser

  • ABR Forenklet
  • Alle møder afholdes på en af kunden anvist lokalitet eller online
  • Afregning af timepriser er pr. 30 min.
  • Transport med andre transportmidler end bil er pr. faktura +10%. Eller kunden administrerer og afholder de faktiske omkostninger.
  • Fakturering sker månedsvis bagud med 8 dages betaling fra fakturadato