IEC dataudveksling

Hylling Energi & Projekt tilbyder at etablere datakommunikation mellem de decentrale kraftvarmeværker og Energinet.dk. Dataudvæksling kræves jf. de tekniske forskrifter TF 3.2.3 og 3.2.4.

Etableringen omfatter opsætning og afprøvning af:

– RTU specificeret med en af følgende IEC protokoller: 61850-7-420, 60870-5-101 eller 60870-5-104.
– Implementering af de nødvendige signaler i RTU.
– Router og tilslutning til ADSL. 

For mere information kontakt: Jens Hylling Kristensen – T: +45 24 42 21 67 – E:jens@hyllingas.dk