Driftsoptimering

Driftsoptimering og evaluering af driften tager udgangspunkt i fjernvarmeværkets nuværende situation og har til formål at forbedre forbrugerens varmepris og forsyningssikkerhed.

Driftsoptimering kan således udmønte sig i en egentlig optimering, med en forbedret indtjening til følge, eller en langsigtet strategiplan udarbejdet i samarbejde med værkets ledelse, som kan følges i årene fremover.

Rammevilkårene for den daglige driftsstrategi ændres løbende som følge af bevægelserne på energimarkedet herunder el- , regulerkraft- og gaspriser. Desuden har lovgivningstiltag indflydelse på mulighederne for drift og løbende vedligeholdelse af værkets produktionsapparat.

I de senere år har mange værker erfaret at nye energikilder skal implementeres. Her har især sol- og elektrisk-baseret varme været dominerende. Det betyder også at flere forskellige temperaturer fra de forskellige produktioner skal håndteres i værkets udpumpnings og lager faciliteter. 

Derfor udarbejdes en varmebalance som dækker hele værket og præcist giver indsigt i hvorledes en optimering i driften følges og forbedres. De belyste ændringsmuligheder indregnes driftsøkonomisk ift. investering, forbedring og afkast.

For at kunne levere forslag af den ønskede kvalitet søges det kontinuerligt at være opdateret mht.:

    • Markedsvilkår
    • Love og regler 
    • Værkets grundlæggende forudsætninger