Projektledelse

Udførelse af projektledelse, projektstyring eller projektkoordinering for kraftvarmeværker eller for totalleverandører på konsulentbasis.

Konsulentydelserne for kraftvarmeværket eller totalleverandøren kan i den forbindelse variere bredt og således omfatte:

  • Afklaring med myndigheder
  • Styring og koordinering af underleverandører
  • Idriftsæting og kvalitetssikring af leverancen
  • Supplerende assistance i et projektforløb hvor aktiviteterne ”peaker”
  • Udbudsbeskrivelse og indhentning af tilbud

Lad os stå for værkets indledende projektudvikling, projektgennemførelse og idriftsætning, hermed sikres det forventede resultat.