Projektledelse

Projektledelse udføres som bygherrerådgivning og teknisk rådgivning. Rådgivningen kan varierer bredt men omfatte eksempelvis:

  • Beslutningsgrundlag og projektforslag iht. varmeforsyningsloven
  • Afklaring med myndigheder, miljø, byggetilladelse mv.
  • Funktionsbeskrivelse, udbud og licitation
  • Styring af byggeprocessen og ledelse i byggemøder
  • Idriftsætning og kvalitetssikring af leverancen
  • Deltage i afleveringsforretning, garantiopfølgning

Lad os stå for værkets projektudvikling og gennemførelse, hermed sikres det forventede resultat.