Integration af VE anlæg

De fleste fjernvarmeværker er konstrueret til en høj produktionstemperatur, typisk 90⁰ – 98⁰ C

De vedvarende produktionsformer; så som solvarme og varmepumper har ofte lavere temperatur eller svingende temperatur, hvilket kan være svært at indpasse i det traditionelle værk.

Det kan derfor være en kompliceret sag at opnå fuldt udbytte af varmeproduktionen under alle forhold og årstider. Vi tilbyder at foretage en analyse af det samlede anlæg som i mange tilfælde kan føre til, at der findes væsentlige forbedringspunkter der samlet set medfører at produktionen kan udnyttes bedre og mere energieffektivt.

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk

Hylling E&P tilbyder

Med den brede indsigt og over 19 års erfaring fra fjernvarmebranchen tilbyder Hyllng Energi & Projekt forskellige ydelser som har til formål at varetage værkets interesser på en driftsøkonomisk forsvarlig måde. Derfor tages der udgangspunkt i værkets varmepris og forsyningsforpligtelser når der tilbydes en løsning.

I kraft af kompetencer og erfaring har vi et godt indblik i hvilke spørgsmål der ofte drøftes på bestyrelsesmøderne og i driftskontorerne, nedenstående figur er et udtryk for dette og viser derfor nogle af de kompetencer Hylling Energi & projekt kan tilbyde værket.

   

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk

Varmepumper

Hylling Energi & Projekt har gennem årene oprabejdet ekspertise i udvikling af varmepumpeløsniger til fjernvarmeværker og kraftvarmeværker.

Med baggrund i det indgående kendskab til værkernes formål, rammevilkår og tekniske installationer udvikles den for værket mest effektive løsning, som bidrager til reduktion i værkets varmepris.

 

Processen i udviklingsforløbet kan forløbe således:

  • Afklaring af værkets nuværende situation
  • Opsamling af historiske data fra det nuværende produktionsalæg
  • Vurdering af driftsoptimering på det nuværende anlæg
  • Beregning af en eller flere nye løsninger som måles op i mod den mest optimale og realistiske driftssituation på det nuværende anlæg
  • Fremlægning af de alternative løsninger som beslutningsgrundlag for værkets ledelse og bestyrelsen

 

Varmepumper kan teknisk udføres på basis af flere forskellige teknologier afhængig af formålet og rammevilkår. F.eks. kan de udføres som:

  • Elektrisk drevet med NH3.
  • Elektrisk drevet med CO2. En meget miljøvenlig løsning med flere fordele.
  • Absorbtionsvarmepumpe, hvor man anvender enten fyring med gas eller varm røggas som energiforbrug i processen

Hver af de nævnte tekniske løsninger har hver deres styrke, som kan anvendes til optimering på varmecentraler, fjernvarmeværker og kraftvarmeværker.

Ønskes mere information om proffessiionelle varmepumpeløsninger kontakt:

 

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67

E: jens@hyllingas.dk

Hylling E&P tilbyder

Med den brede indsigt og over 15 års erfaring fra fjernvarmebranchen tilbyder Hyllng Energi & Projekt forskellige ydelser som har til formål at varetage værkets interesser på en driftsøkonomisk forsvarlig måde. Derfor tages der udgangspunkt i værkets varmepris og forpligtelser når der tilbydes en løsning.

I kraft af erfaringen har jeg et godt indblik i hvilke spørgsmål der ofte drøftes på bestyrelsesmøderne og i driftskontorerne, nedenstående figur er et udtryk for dette og viser derfor nogle af de kompetancer Hylling Energi & projekt kan tilbyde værket.

  

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk

Integration af VE anlæg

Integration af nye produktionsformer på fjernvarmeværker er for det meste tæt ved at være uproblematisk. Når det gælder nye vedvarende energiformer som f.eks. solvarme og varmepumper kan det dog være en kompliceret sag at opnå fuld udbytte af varmeproduktionen under alle forhold og årstider. En analyse af det samlede anlæg kan i mange tilfælde føre til at der findes væsentlige forbedringspunkter som samlet set udnytter produktionen bedre og eliminerer driftsforstyrrelser.

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk