Fjernvarmenet – teknisk design

Hovedledning Twinrør ser II, DN100.

Der er for tiden stor efterspørgsel på design af fjernvarmenet, nye såvel som udvidelser af eksisterende.

Årsagerne kan være flere fx:

  • Konverteringer, hvor individuel opvarmning med gas ønskes omlagt til fjernvarme
  • Nye fjernvarmedistrikter, hvor der ikke før har været fjernvarme tilgængeligt
  • Fjernvarmenet som skal forsynes fra et andet sted end fra det normale fjernvarmeværk; fx ved udnyttelse af spildvarme eller udstykning til områder udlagt for luft til vand varmepumper, solvarme eller andet

Uanset hvad årsagen måtte være, kan Hylling Energi & Projekt stå for at udarbejde det samlede design af nettet, herunder dimensionering af rør, varmetabsberegning, brønde, sektionering, boosterstationer mv.

Vi lever i en interessant tid, hvor fokus på energitab og lønsomhed aldrig har været større. Derfor er det vigtigt, at når man designer et fjernvarmenet også at have forståelse for og indsigt hvilke løsninger der bidrager mest til begrænsning i nettabet.

Kontakt Hylling Energi & Projekt for nærmere information, om hvordan vi kan udvikle projektet fra start til slut inkl. beslutningsgrundlag, projektforslag, teknisk design og beskrivelse, valg af leverandør, byggetilsyn mv.

T: 72 20 01 08

E: post@hyllingas.dk