Varmepumper

Hylling Energi & Projekt har gennem årene oparbejdet ekspertise i udvikling af varmepumpeløsninger til fjernvarmeværker og kraftvarmeværker.

Med baggrund i det indgående kendskab til værkernes formål, rammevilkår og tekniske installationer udvikles den for værket mest effektive løsning, som bidrager til reduktion i værkets varmepris.

 

Processen i udviklingsforløbet kan forløbe således:

  • Afklaring af værkets nuværende situation
  • Opsamling af historiske data fra det nuværende produktionsalæg
  • Vurdering af driftsoptimering på det nuværende anlæg
  • Beregning af en eller flere nye løsninger som måles op i mod den mest optimale og realistiske driftssituation på det nuværende anlæg
  • Fremlægning af de alternative løsninger som beslutningsgrundlag for værkets ledelse og bestyrelsen

 

Varmepumper kan teknisk udføres på basis af flere forskellige teknologier afhængig af formålet og rammevilkår. F.eks. kan de udføres som:

  • Elektrisk drevet med NH3.
  • Elektrisk drevet med CO2. En meget miljøvenlig løsning med flere fordele.
  • Absorbtionsvarmepumpe, hvor man anvender enten fyring med gas eller varm røggas som energiforbrug i processen

Hver af de nævnte tekniske løsninger har hver deres styrke, som kan anvendes til optimering på varmecentraler, fjernvarmeværker og kraftvarmeværker.

Ønskes mere information om proffessiionelle varmepumpeløsninger kontakt:

 

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67

E: jens@hyllingas.dk