Hylling E&P tilbyder

Med den brede indsigt og over 19 års erfaring fra fjernvarmebranchen tilbyder Hyllng Energi & Projekt forskellige ydelser som har til formål at varetage værkets interesser på en driftsøkonomisk forsvarlig måde. Derfor tages der udgangspunkt i værkets varmepris og forsyningsforpligtelser når der tilbydes en løsning.

I kraft af kompetencer og erfaring har vi et godt indblik i hvilke spørgsmål der ofte drøftes på bestyrelsesmøderne og i driftskontorerne, nedenstående figur er et udtryk for dette og viser derfor nogle af de kompetencer Hylling Energi & projekt kan tilbyde værket.

   

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk