Integration af VE anlæg

De fleste fjernvarmeværker er konstrueret til en høj produktionstemperatur, typisk 90⁰ – 98⁰ C

De vedvarende produktionsformer; så som solvarme og varmepumper har ofte lavere temperatur eller svingende temperatur, hvilket kan være svært at indpasse i det traditionelle værk.

Det kan derfor være en kompliceret sag at opnå fuldt udbytte af varmeproduktionen under alle forhold og årstider. Vi tilbyder at foretage en analyse af det samlede anlæg som i mange tilfælde kan føre til, at der findes væsentlige forbedringspunkter der samlet set medfører at produktionen kan udnyttes bedre og mere energieffektivt.

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk