Integration af VE anlæg

Integration af nye produktionsformer på fjernvarmeværker er for det meste tæt ved at være uproblematisk. Når det gælder nye vedvarende energiformer som f.eks. solvarme og varmepumper kan det dog være en kompliceret sag at opnå fuld udbytte af varmeproduktionen under alle forhold og årstider. En analyse af det samlede anlæg kan i mange tilfælde føre til at der findes væsentlige forbedringspunkter som samlet set udnytter produktionen bedre og eliminerer driftsforstyrrelser.

For mere information kontakt

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk